Kadın

Türkiye, Parlamentodaki kadın milletvekilleri oranı bakımından 96. sırada

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan istatistiklere göre, dünyadaki parlamenterlerin %22.8’i kadındır. Bu, Türkiye’deki oranın oldukça üzerindedir. Eylül 2016 itibariyle Dünya’daki devlet liderlerinin sadece 10’u, hükümet liderlerinin 9’u kadındır. Dünya’daki kadın parlamenterler üzerine araştırmalar yapan Quota Projesi’nin yayınladığı 2016 verilerine göre Rwanda, %63.7’lik bir kadın milletvekili oranıyla Dünya’nın en önde giden ülkesidir. Bu oran Bolivya’da %53.1, Küba’da %48.9, İsveç’te %47, İzlanda’da %44, Finlandiya’da %42.5, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde %42, Belçika’da %39.3, Danimarka’da %39.1’dir. Parlamentodaki kadın milletvekilleri oranı bakımından Türkiye, 128 ülke arasından 96. sırada yer almaktadır.

Kadın Milletvekili oranı en düşük parti MHP

Bu noktada, parlamentodaki kadınlara katkı yapma bakımından da farklı partilerin rolü incelenmeye değerdir. 2016 yılı verilerine göre HDP milletvekillerinin yaklaşık %39’u, CHP vekillerinin %15’i kadınlardan oluşuyor. AK Parti’de oran %11’e yaklaşırken, MHP’de bu oran %7,5 seviyesinde.

Türkiye’de kadınlar seçme ve seçilme hakkını yerel seçimler için 1930 yılında, ulusal seçimler için 1934 yılında kazanmışlardır. Buna karşılık kadınlar seçme ve seçilme hakkını Fransa’da 1944, İtalya’da 1946; Meksika, Hindistan, Çin, Arjantin ve Japonya’da 1947; Güney Kore ve İsrail’de 1948, Yunanistan’da 1952, İsviçre’de 1971, Liechtenstein’da 1984 yılında kazanmışlardır. Bu bakımdan Türkiye’nin birçok batılı, gelişmekte olan veya gelişmiş ülkeden önce bu hakları kadınlara tanıdığı söylenebilir.

Kadın-erkek eşitliği için söz konusu oranların en azından %50 civarında olması beklenmekte

Bu hakkın kadınlara Pakistan’da 1947, Mısır’da 1956, Tunus’ta 1957, Fas’ta 1962, İran ve Afganistan’da 1963, Sudan’da 1964, Irak’ta 1980, Katar’da 1997, Bahreyn’de 2002, Umman’da 2003 yılında tanındığı düşünecek olursa, Türkiye’nin yakınında bulunduğu Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinden de ciddi anlamda önde olduğu görülecektir. Daha da önemlisi, en az gelişmiş ülkelerde bile kadınların seçme-seçilme hakkına yönelik projeler ve çalışmalar bulunmaktadır. Dolayısıyla, beklendiği gibi, tüm dünyada kadınların siyaset de dahil olmak üzere her alanda temsilinin artırılmasına yönelik çalışmalar olduğu söylenebilir.

Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta, aradan geçen 80 sene sonucunda kadın milletvekili oranının Türkiye’de halen %14.7 dolaylarında kalmış olmasıdır. Siyasette kadın-erkek eşitliğinden söz edebilmemiz için söz konusu oranların en azından %50 civarında olması beklenmektedir. Bu, diğer birçok ülkede çoktan başarılmış veya başarmaya yaklaşılmış bir durumdur.


 

Veri Kaynağı: Doğruluk Payı