Emek

Meslek hastalıkları her geçen gün daha da artıyor

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer; “İş kazalarından sonra meslek hastalığında da artış olduğunu söyledi.”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi GÜRER

CHP Emek Büroları Merkez Yönetim Kurulunda da yer alan Ömer Fethi Gürer’in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na yönelttiği “Meslek Hastalıkları” ile ilgili sorularını Bakan yanıtladı.

Ömer Fethi Gürer; “İlk çalışma gücünün veya  iş kazası ve meslek hastalığı sonucu  meslekte kazanma gücünün % 60 ‘ını  kaybettiği,  kurum sağlık kurullarınca  tespit edilen  sigortalı malul sayısı 2015 ve 2016  yıllarında  kaç kişidir, kaç kadın, kaç erkek işçidir?” sorusunu yönetti.

Bakan Müezzinoğlu  verdiği yanıtta; “2015 yılında meslekte kazanma gücünü %60 ve üzerinde oranda kaybettiği Kurum Sağlık Kurulları  tarafından tespit edilen 312 kişi bulunmaktadır. Bu kişilerden 307’si erkek, 5’i kadındır. 2016  yılında. Meslekte kazanma  gücünü % 60 ve üzeri oranda kaybettiği kurum  sağlık kurulların da tespit ettiği  355 kişi  bulunmaktadır. Bu kişilerden 345’i erkek,10’u kadındır.” dedi.

Bakan verdiği yanıtta; “5510 sayılı ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’  kapsamında çalışan sigortalılarda rastlanan meslek hastalıklarından: İç kulak  gürültü etkileri, tozun akciğerlere yerleşmesi ve kanı temizleyemez hale gelmesi, silisyum içeren tozlara bağlı ve kömür işçilerinde astım, Karpal tünel sendromu, el ve bilek içi saran zar  iltihabının son üç yılda en çok karşılaşılan meslek hastalıkları olduğunu” belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer; ”Meslek hastalıkları ile ilgili tanının daha çok sürekli sorunu taşıyanların  başvurusu ile açığa çıktığını, Sorunun boyutlarının resmî verilere göre belirlenenden daha yüksek olduğunu ifade etti.”

Gürer; “Ülkemizin, iş kazaları artışında Avrupa birincisi, Dünya üçüncüsü” olduğuna da vurgu yaparak “AKP iktidarı sürecinde 18 bin kişinin iş kazalarından yaşamını yitirdiğine” dikkat çekti.