Politika

Hürriyet Hareketi kuruldu: İstibdat’a karşı Hürriyet

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen üniversite öğrencileri, gerici tahakküme karşı laiklik ve cumhuriyet değerlerini savunmak üzere Hürriyet Hareketi’ni kurdu. “Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet” diyerek siyaset sahnesinde yerini alan Hürriyet Hareketi, “Vatan, Emek ve Hürriyet Mücadelesini” büyütmeyi amaçlıyor.

Cumhuriyet’in kurucu ilkelerinin ve laikliğin gerici saldırılarla tahrip edilmesine, tarikat ve cemaatlerin devlet kadrolarını ele geçirmesine, gençliğin gelecek güvencesinin yok edilmesine karşı dur demek için; Cumhuriyete, Laikliğe, Emek-Adalet mücadelesine sahip çıkan öğrenciler Hürriyet Hareketi çatısı altında bir araya geldi.

14 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da düzenlediği kongrede “İstibdata Karşı Hürriyet” sloganıyla yola çıkan Hürriyet Hareketi’nin ilanına, 55 il ve 70 farklı üniversiteden gelen üniversite öğrencileri katıldı. Kongrede, Cumhuriyet, Laiklik ve Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerine sahip çıkan Hürriyet Hareketi’nin, “Adım adım her gün büyüyerek; binler, on binler ve yüzbinler olarak Hürriyete Doğru” yürümeyi hedeflediği belirtildi.

Yürütme Kurulunun oluşturulduğu kongrenin sonunda oluşturulan deklarasyon ile Hürriyet Hareketi ilan edildi.

“Hürriyet Mücadelesi, gençlerin tarihi bir sorumluluğudur”

Son on beş yılda, Cumhuriyetin kurucu ilkelerinin birçok silahla saldırı altında bırakılmış ve Cumhuriyetin bu coğrafyaya kazandırdığı değerlerin ağır şekilde tahrip edildiğini ifade eden deklarasyonda şu ifadelere yere verildi:

”Liberalleştirme süreci siyasetin tüm kurumlarına sirayet etmiş, bir yandan gerici bir yandan liberal kuşatma tüm ülkede yoğun şekilde hissedilir bir hale getirilmiştir. Cumhuriyeti oluşturan ilkelere sistematik şekilde yapılan bu saldırılara dur demek Hürriyet mücadelesi etrafında buluşan bu memleketin gençlerinin tarihi bir sorumluluğudur.”

İlk etkinliğini kitlesel bir şeklide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapmayı planlayan Hürriyet Hareketi, Türkiye’de ki bütün üniversitelerde oluşturacakları birimler ile Cumhuriyet değerlerini savunacak çalışmalar yürütmeyi hedefliyor.