Hakkımızda

Türkiye, bilgi üretiminin ve paylaşımının tamamıyla zapturapt altına alınmaya çalışıldığı bir olağanüstü dönemi yaşamaktadır. Türkiye Siyasi tarihi boyunca gündelik hayatın, basının ve akademinin sindirilmeye çalışıldığı pek çok dönem yaşanmıştır ancak bugünkü koşullar geçmişte tüm yaşanmışlıkları şimdiden gölgede bırakmış durumdadır.

Tarih, bize böyle durumlarda susmanın, sinmenin değil tam tersine bilgiyi üretmenin ve bunu paylaşmanın gerekli olduğunu söylemektedir. Olağanüstü koşullarda demokrasiye dair olumlu yapılacak en ufak katkının dahi çok kıymetli sonuçları olduğu siyaset biliminin adeta değişmez bir yasası haline gelmiştir. En küçük muhalif harekete, söyleme dahi tahammül gösterilmediği böyle bir süreçte demokratik yaşamın gerekliliğine inanan herkesin tam da bu nedenlerden dolayı toplumsal tüm meselelere titizlikle eğilmek ve bunu kitlelere ulaştırmak sorumluluğu vardır.

Dönemin iktidarı, kendisini medyanın her alanındaki gücü ile var etmiş bir iktidardır. İrili ufaklı haliyle iktidara rıza üretilmesi için çalışan pek çok gazete, tv kanalı ve internet yayıncılığı mecrası bulunmaktadır.

Yeni medyanın iktidar sahiplerine ve sermaye sınıfına olduğu kadar bize de fırsatlar sunduğunun farkındayız. Toplumda söz söylemesi gereken ancak geleneksel medyada kendisine yer bulamayan tüm dezavantajlı kesimlerin sözlerini örgütlemek için mecralara ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Akademiden, sendikalardan, basın camiasından, siyasi örgütlerden ilerici mücadele veren herkese sözünü söyleme imkanı veren bir mecra oluşturmaya çalışıyoruz.

Amacımız bizi takip eden yurttaşların genel siyaset ve toplumsal meseleler hakkında temel anlamıyla fikri takip yapabilmesi, geleceğe dair olumlu bir tahayyül kurabilmesi ve bunun mücadelesi için kendisinin gerekliliğinin farkına varmasını sağlamaya çalışmaktır. Bilgi üretmenin ve bunu paylaşmanın hayati olduğu bu süreçte elimizden geldiği kadarıyla üretip bunu geniş kitlelere ulaştırmaya çalışacağız.

TAHAYYÜL YAZI İŞLERİ

“Karanlığın sonu bir ulu şafak
Sarp kayadan geçen yola merhaba…”