Fikir Yazısı

Çeviri | Momentum Hareketi İngiliz Siyaseti’nde Gençlerin İlgisini Nasıl Çekti?

Momentum İngiliz gençleri arasında seçim politikalarının yeniden üretilmesinde kilit bir rol oynadı.Sarah Pickard bu yazısında, gençlerin nasıl heves ve coşkuyla Jeremy Corbyn’in seçim çalışmalarında bulunduğunu, sürmekte olan başarının gençleri nasıl kapsadığını açıklıyor.

2017 Genel Seçimleri ile ilgili hakim anlatılardan biri, gençlerin katılımının bir önceki seçime göre yüksek bir oranda olduğu ve yine gençlerin oy tercihinin baskın bir şekilde İşçi Partisi yönünde olduğu şeklindeydi.Gençler arasında İşçi Partisi’nin bu denli yükselişi Momentum Hareketi’nin ortaya çıkışında Corbyn’i desteklemesi ve devam eden süre zarfında 2015’te partinin liderinin belirlenmesi sürecinde Corbyn’in partinin başına gelmesinde etken bir faktördür.

Corbyn’in 2015’teki liderlik kampanyasında 3 etken ortada durmakta: Kitlenin mobilize edilmesi, parti tabanından gelen destek ve dijital teknoloji. Hem resmi kampanya hem de Momentum aracılığıyla başta e-mail ve telefon olmak üzere çeşitli araçlar kullanıldı. Siyasal iletişimin altın noktası, Corbyn’in liderlik kampanyasındaki girişimlerin önemli bir kampanya direktörü tarafından yönlendirilmesiydi. Bu isim ise Jon Lansman’dı. Lansman 2015’te Momentum kurulduktan sonra, İşçi Partisi’nden bağımsız sosyalist bir örgüt ideolojisi çevresinde örgütlenirken Corbyn’i desteklemesinin ana etkenlerinden biriydi.

Momentum Hareketi’nin çekiciliği: sert hiyerarşik sisteminin aksine “yatay düzlem” içinde örgütlenmek

Momentum, Corbyn’in liderlik kampanyası olan “Jeremy for Leader” kampanyasının taktiğini kullanarak, 2016 Nisan’ında 100 bin online hesaba sahip üye oluştururken, bu sayı Ocak 2017’de 200 bin oldu. Resmi üye sayısı ise 2017’de Ocak’a 20 bin iken Kasım’da ise 31 bin sayısına yükseldi. Destekleyenler ve üyeler yaş gruplarını, ideolojileri aralarında ayırdı: Yaşlılar, geleneksel solda bulunanlar, “yeni İşçi Partisi” ile politize olan gençler, Blair döneminde doğanlar. Ancak son iki grupta bulunan gençler herhangi bir siyasi kimlik içinde görülmedi. Gençler için Momentum Hareketi’nin çekiciliğinin bir parçası İşçi Partisi’nin sert hiyerarşik sisteminin aksine “yatay düzlem” içinde örgütlenmek. Momentum’a karşı sempati besleyenler için örgütlenme aidiyet hissi oluşturuyor ve yapıcı, pozitif iletişimi ortaya çıkararak değişim için umut ve potansiyel yaratmaya aday oluyor. Fazlasıyla aktif bir şekilde teknolojinin kullanımı –böylece gençleri doğal olarak harekete geçiriyor- görünümü oluşturuyor ve çekici bir method olarak bilginin yayılmasında ve desteğin harekete geçirilmesinde kullanılıyor.

Sosyal medya, parti tabanı ve Momentum hareketi arasında doğrudan bir bağlantı oluşturuyor

Gençler Momentum’un kalbini oluşturuyor. Bilgilendirmede, katılımda ve Momentum’un fiziki ve dijital örgütlenmesinde toplumun pasif kesimlerine karşı gençler hayati bir rol oynuyor. Aslında başarının püf noktası, destekçilerin ve üyelerin karar alma sürecinde rol alması şeklinde oluşuyor. Yerel Momentum gruplarının parçası ve daha geniş yerel çatı grupların yanı sıra Momentum’un ulusal yöneticisi durumda bulunan Ulusal Koordinasyon Grubu, karar süreçlerinin parçaları olarak bulunuyor.
Momentum resmi iletişim kanallarını ve e-mail’i sıkça kullanıyor. Bunun yanı sıra üyeler ve destekleyenler sosyal medya aracılığıyla da üretiyor. Sosyal medya, parti tabanı ve Momentum hareketi arasında doğrudan bir bağlantı oluşturuyor. Böylece Momentum, İşçi Partisi ve ana akım medyayı devre dışı bırakıyor. Gazetelerin Corbyn ve Momentum’a karşı propaganda yürüttüğü durumlar düşünüldüğünde bu iletişim aracı daha da önemli hale geliyor. Bu ayn zamanda hızlı, ucuz, yoğun emek istemeyen bir yöntem ve böylece Momentum kitlelere fazlasıyla ulaşıyor.

Çeviri | Burjuvazi, Corbyn’in Başbakanlık İhtimaline Karşı Kaygılı

Sosyal medya ile Momentum, İşçi Partisi’nin tabanına da ses veriyor, etkinlikler düzenliyor ve böylelikle üretimde tabanın görüşlerine yer vermiş oluyor.Momentum, telefon kulübelerinin kullanımıyla da 2016’da İşçi Partisi’nin liderlik seçimlerinde yaratıcı bir yöntem kullandı. Böylelikle parti tabanına ulaştı. Gönüllüler bir web uygulamasına erişerek hem evlerinde hem de çağrı merkezlerinden potansiyel destekçilere propaganda yapıp ve destek istiyorlar. Bu aktivistler sosyal medyada fotoğraf gönderme, mesaj yayma gibi konularda teşvik ediliyor.

Momentum olayların uzağında, siyasi istişareler, halk toplantıları, münazaralar, grup tartışmaları, seminerler ve bunlar gibi etkinliklerle de varoluyor. Aynı zamanda konser, yemek organizasyonu, spor aktiviteleri, piknik gibi daha fazla gayri resmi etkinliklerle tabanın genç-yaşlı demeden kaynaşmasında katkı koyuyor.

Jeremy Corbyn ve İşçi Partisi’nin 2017 Genel Seçimleri’nde gençler arasında görünüşü geniş olarak pozitif ve umutlu mesajlarıyla var olan bir politikacı hem de Muhafazakar partiye karşı gençlik yanlısı politikaları ile değerlendirilebilir. Momentum hareketi bu aşamada üretimde anahtar rol oynuyor. Buna rağmen, hareket bugüne kadar eleştirilerden yoksun bir şekilde var olmadı, özellikle aşırıcılık fazlasıyla eleştirilerin odağında bulunuyor. Bununla beraber çok sayıda gencin siyasal katılıma ve oy vermeye ikna edilmesi, Momentum’un hanesine demokrasi yolunda yalnızca bir artı koyabilir.


Bu içerik Deniz Can Çiftçi tarafından Tahayyul.Net için çevrilmiştir. 

Kaynak: Sarah Pickard –  How Momentum got Britain’s youth interested in politics